oświetlenie hali produkcyjnej

Oświetlenie hali produkcyjnej – podstawowe informacje i rozwiązania

Właściwe oświetlenie hal produkcyjnych jest niezwykle istotne dla prawidłowego przebiegu procesów wytwórczych. Warto zwrócić więc uwagę na właściwy dobór parametrów i rodzajów stosowanych w pomieszczeniach produkcyjnych źródeł światła.

Jak oświetlenie wpływa na produkcję?

Dobór odpowiedniego oświetlenia ma wpływ na kilka czynników, rzutujących na procesy produkcyjne. Właściwe źródła światła pozwalają między innymi na:

  • ograniczenie braków i usterek w wytwarzanych wyrobach gotowych,
  • zmniejszenie uczucia zmęczenia u pracowników, zwłaszcza na zmianach charakteryzujących się brakiem możliwości korzystania ze światła słonecznego,
  • zwiększenie bezpieczeństwa zatrudnionych, zmniejszenie wypadkowości,
  • zwiększoną wydajność pracowników.

Katalog powyższy nie jest zamknięty – korzystne efekty można by przytaczać jeszcze długo. Warto też wspomnieć, że zapewnienie właściwych warunków pracy – w tym oświetlenia stanowisk roboczych – jest wymagane przez przepisy prawa.

Oświetlenie hal produkcyjnych – podstawowe wymogi

Oświetlenie hal przemysłowych musi być oczywiście dostosowane do potrzeb produkcyjnych. Natężenie światła nie powinno znacząco odbiegać od tego spotykanego w naturze – w innym wypadku możemy spodziewać się szybkiego zmęczenia wzroku pracowników. W wielu fachowych periodykach spotyka się również informacje, że równie ważne jest równomierne oświetlenie pomieszczenia – również ten czynnik wpływa na wydajność zatrudnionych. Przeczytaj o zaletach oglądania meczy piłkarskiego na żywo.

Jednocześnie należy brać pod uwagę specyfikę produkcji i rozkład urządzeń. Należy przede wszystkim unikać sytuacji, w których światło odbite od błyszczącej powierzchni oślepia pracowników. Oprócz nieprzyjemnych dla nich odczuć – może to prowadzić do wypadków,

W wielu zakładach produkcyjnych niezwykle istotnym aspektem jest wybór odpowiedniej barwy światła. Ważne jest to nie tylko w odniesieniu do ewentualnego spadku wydajności zatrudnionych. Błędne postrzeganie kolorów może prowadzić do powstawania wad produkcyjnych. W niektórych sytuacjach może to również być przyczyną wypadków w pracy.

Sprawdź również:

Oświetlenia hal – stosowane rozwiązania

Współcześnie w halach produkcyjnych najczęściej stosowane są różnego rodzaju lampy LED. Jest to rozwiązanie niezwykle efektywne – spełnia wszystkie opisane wyżej kryteria. Jednocześnie charakteryzuje się niskim zużyciem energii, co pozwala na znaczące oszczędności zakładowego budżetu. Są też niezwykle trwałe i odporne na niekorzystne warunki, występujące w zakładach przemysłowych (wibracje, zapylenie). Różnorodność spotykanych rozwiązań pozwala przy tym na dostosowanie oświetlenia do naszych potrzeb.